มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90 ปลูกง่ายให้ผลผลิตสูง
 
ลักษณะทั่วไป ของมันสำปะหลัง
มันสำปะหลัง จัดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่งครับ  เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก เป็นพืชทนแล้ง  ปลูกง่ายแถมในรอบ 4 - 5 ปีมานี้ราคาก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอีกด้วย มันสำปะหลัง เป็นพืชที่มีแมลงศัตรูพืชไม่มากนัก  มันสำปะหลังเป็นพืชอุตสาหกรรม ร้อยละ 70  ใช้ทำมันเส้นและอัดเม็ด ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือ ก็จะนำไปแปรรูปเป็นแป้งมัน  มันสำปะหลังเป็นสินค้าส่งออก  ทำรายได้ปีละประมาณ 2 – 3 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90
ส่วนในบทความนี้ขอนำเสนอ สายพันธุ์ของมันสำปะหลังที่น่าสนใจ อีกสายพันธุ์ เป็นมันสำปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก และมีเปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างสูง นั่นก็คือ
  
1.มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90
มันสำปะหลังสายพันธุ์นี้ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง CMC 76 กับพันธุ์ V 43  กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ ปี 2534
 
ลักษณะทั่วไป ของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90
ลำต้นโค้งสีน้ำตาลอมส้ม  ยอดอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวแก่  ด้านใบสีเขียวอ่อน  เนื้อภายในหัวสีขาว  เปลือกนอกของหัวสีน้ำตาลเข้ม  ผลผลิตสูง  เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
 
ลักษณะเด่น ของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90
เปอร์เซ็นต์แป้งสูง 25% ในฤดูฝน 30% ในฤดูแล้งตอบสนองต่อปุ๋ยและต่อสภาพแวดล้อมที่ดี

ข้อจำกัดของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90
ลักษณะต้นโค้ง  ต้นพันธุ์แห้งเร็ว  เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน (ไม่ควรเกิน 15 วัน)2.มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ 27 – 77 – 10 กับพันธุ์ระยอง 3 กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ปี 2537
 
ลักษณะทั่วไป ของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5
ยอดอ่อนสีม่วงอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  ก้านใบสีแดงเข้ม  ลำต้นสีเขียวปนน้ำตาล  เปลือกนอกของหัวสีน้ำตาลอ่อน  เนื้อภายในหัวสีขาว  ผลผลิตสูง  เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
 
ลักษณะเด่น ของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5
ผลผลิตสูง  เปอร์เซ็นต์แป้งสูง 23%  ในฤดูฝน 27%  ในฤดูแล้งปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม ปลูกได้ดีทั้งในช่วงต้นฤดูฝน  และปลายฤดูฝน3.มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง  พันธุ์ระยอง 1  กับพันธุ์ระยอง 5

ลักษณะทั่วไป ของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72
ยอดอ่อนสีม่วง  ไม่มีขน  ลำต้นโค้งสีเทาเงิน  แตกกิ่งน้อย  ใบที่เจริญเต็มที่มีสีเขียวอมม่วง กิ่งแรกจะแตกสูงจากพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร  แผ่นใบเป็นแบบใบหอก  กิ่งทำมุมกว้าง 75 – 90 องศา  ต้นสูงประมาณ 2.0 – 3.0 เมตร  หัวมีขนาดสม่ำเสมอ  เปลือกสีน้ำตาล  เนื้อสีขาว

ลักษณะเด่น ของมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72       
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  เก็บรักษาท่อนพันธุ์ได้นาน  ทรงต้นสูง  ผลผลิตสูงและคุณภาพดี  ต้นพันธุ์แข็งแรง  มีความงอกดี  มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงประมาณ 23.3  ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 3.67 ต้นต่อไร่

การปลูกและการดูแลรักษามันสำปะหลัง
มันสำปะหลังเจริญเติบโตดีในดินร่วนปนทราย  การระบายน้ำดี  PH 4.5 – 5.0 การเตรียมดินไถประมาณ 1-2 ครั้ง  ลึก 20 – 30 ซม.  ที่ลาดชันควรไถขวางแนวลาดชัน  ท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกต้องมีอายุ 8 – 12 เดือน สด ไม่บอบช้ำ ไม่มีโรคแมลง  ตัดท่อนพันธุ์ยาว 20 ซม. หรือมีตาอย่างน้อย 5 – 7 ตาต่อท่อน  การปลูกโดยการปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลังลงในดินตั้งฉากหรือเอียงลึก 5 – 10 ซม.  ในฤดูฝน และลึก 10 – 15 ซม. ในฤดูแล้งระยะปลูกระหว่าง แถว X ต้น เท่ากับ 80 X 80 หรือ 100 X 100 ซม. ในพื้นที่ลาดเอียงควรมีการยกร่องขวางแนวราดชันและปลูกมันสำปะหลังบนรันร่อง  ฤดูปลูกต้นฤดูฝน เดือนเมษายน – มิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง
 
โรคใบจุด 
เกิดจากเชื้อรา  เกิดใบจุดสีน้ำตาล  ในพันธุ์ที่อ่อนแอจะทำให้ใบเหลืองทั้งใบ และร่วงในที่สุดวิธีป้องกันกำจัด  ใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรค  การใช้สารเคมีให้ผลไม่คุ้มค่าลงทุน
โรคใบไหม้             
เกิดจากเชื้อบักเตรี  ทำให้เกิดอาการเป็นจุดเหลี่ยมฉ่ำน้ำจนถึงใบไหม้  มักพบในช่วงฝนชุกในพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก  ถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้ทำลายด้วยการถอนและเผาทิ้ง
ไรแดง                    
แพร่ระบาดมากในฤดูแล้ง  ทำให้ใบเหลืองแห้งและร่วงในที่สุด  หากมีไรแดงปริมาณมากในระยะที่ต้นมันสำปะหลังยังเล็ก  ทำให้ต้นแคระแกร็นและตายได้
แมลงหวี่ขาว          
มักอยู่เป็นกลุ่มใต้ใบเล็ก ๆ กับโคนก้านใบทำให้เกิดราดำ  ใบม้วนเหี่ยว  และร่วง  มักพบควบคู่กับการเข้าทำลายของไรแดงและเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง                
ทำความเสียหาย  โดยดูดกินน้ำเลี้ยงตามใต้ใบส่วนยอดและกิ่งชักนำให้เกิดราดำบนใบทำให้ต้นมันสำปะหลังแคระแกร็น