4 เคล็ดไม่ลับปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 10 – 12 ตันต่อไร่โดยไม่ใช้น้ำหยด..ไม่เชื่อต้องลอง


ประสบการณ์ดีๆในการทำเกษตรแบบประหยัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ขออนุญาตนำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับ คือเมื่อประมาณ 10 เดือนก่อน (15 กุมภาพันธุ์ 2558) ผมได้จัดสรรพื้นที่ทดลองปลูกมันสำปะหลังอยู่แปลงหนึ่ง มีจำนวนพื้นที่เพียง 200 ตารางวา หรือประมาณครึ่งไร่เศษ และก็ได้ทดลองปลูกและดูแลมันสำปะหลังตามแบบฉบับของตัวเอง โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียว แต่ก็มีสูตรการปรับปรุงบำรุงดิน มีวิธีการดูแลในแต่ละช่วง เป็นการทำเกษตรแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด ซึ่งแปลงทดลองที่ว่านี้ ก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็ได้นำไปขายเมื่อไม่นานนี้เอง (25 ธันวาคม 2558) ด้วยมันสำปะหลังอายุเพียง 10 เดือนเศษๆ ด้วยพื้นที่ปลูกเพียง 200 ตารางวา ( 2 งาน) ใช้พื้นที่ปลูกไม่ถึงไร่ (1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา) แต่กลับได้ผลผลิตมากถึง 4,300 กิโลกรัม (4.3 ตัน) โดยลงทุนค่ารถไถเพียง 300 บาท เท่านั้นเอง มีเคล็ดลับง่ายๆเพียง 4 วิธี ดังนี้ครับ

1. การเตรียมดินที่ดี
2. การเตรียมต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่ดี
3. ระยะห่างในการปลูก
4. การดูแลในช่วง 1 – 4 เดือนแรก
4.1 การดูแลกำจัดวัชพืช
4.2 การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

1. การเตรียมดินที่ดี

ก็คือการปรับปรุงบำรุงดิน ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ด้วยการหว่านปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน อย่างเช่น ปอเทือง หรือถั่วเขียว แล้วไถกลบในช่วงระยะออกดอก เพราะในช่วงนี้พืชจะสะสมในโตรเจนเอาไว้มาก เป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะในโตรเจน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินด้วยการใส่มูลสัตว์ อาจจะเป็นมูลโค หรือมูลสุกร ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ และหว่านสารปรับปรุงดินจำพวกโดโลไมท์ แล้วไถกลบ ไถพรวน ให้ดินร่วนซุย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเพิ่มธาตุอาหารในดินแปลงปลูกของเราได้

2. การเตรียมต้นพันธุ์ที่ดี

ต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ดี ควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ อายุประมาณ 8 – 12 เดือน ตัดท่อนพันธุ์ด้วยเลื่อยเพื่อป้องกันรอยแตก ยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร จากนั้นให้นำไปแช่ด้วยน้ำหมักชีวภาพหนึ่งคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งราก และเพื่อให้ต้นพันธุ์มีความชื้นสูง ค่อยนำไปปลูกลงดิน

3. ระยะปลูกที่ดี

ในการปลูกมันสำปะหลังถ้ามีการเตรียมดินที่ดี เราจะยกร่องปลูกหรือไม่ก็ได้ ระยะปลูกที่ดีควรจะมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 80 เซนติเมตร ส่วนระยะห่างระหว่างแถวควรจะอยู่ประมาณ 100 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการเผียใบ หรือการสร้างลำต้นเบียดหาแสง เพราะถ้าเราปลูกถี่เกินไปจะทำให้มันสำปะหลังเบียดกันสร้างยอดเพื่อยืดลำต้นหาแสง ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการลงหัวน้อยลงไปผลผลิตที่ได้ก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

4. การดูแลในช่วงมันสำปะหลังมีอายุได้ 1-4 เดือน

ในช่วงมันสำปะหลังอายุประมาณ 1 – 4 เดือน ควรกำจัดวัชพืชไม่ให้มีในแปลงปลูก และต้องมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบด้วยน้ำหมักชีวภาพหรือฮอร์โมน (ปุ๋ยทางใบ) เร่งให้มันสำปะหลังสร้างใบสร้างลำต้นคลุมแปลงปลูก จากนั้นในระยะสี่เดือนหลังปลูก ก็ไม่ต้องดูแลอีกต่อไป

มันสำปะหลังที่พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้ามีการดูแลที่ดีจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ที่ช่วงอายุปลูก 10 – 12 เดือน ซึ่งภาพและวีดีโอทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ผมได้เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่เริ่มทำการทดลองปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมันสำปะหลังอายุได้ 10 เดือน และที่เห็นนี้เป็นผลผลิตมันสำปะหลังที่ผมได้ทดลองปลูกด้วยพื้นสองงาน (200 ตารางวา) ที่เพิ่งขุดไปขายเมื่อไม่นานนี้เอง ใช้แปลงทดลองเพียงแค่สองงาน ปลูกโดยไม่ต้องยกร่องปลูก ได้ผลผลิตทั้งหมดรวม 4.3 ตัน นั่นก็แสดงว่าถ้าเรามีการเตรียมดินที่ดี เตรียมต้นพันธุ์ที่ดี จัดระยะห่างในการปลูกให้เหมาะสม และมีการดูแลในช่วงที่สำคัญ (คือในช่วง 1 - 4 เดือน) ผลผลิต 10 – 12 ตันต่อไร่ ปลูกโดยไม่ใช้ระบบน้ำหยด ไม่ใช้ระบบสปริงเกอร์ ทำได้จริงอย่างแน่นอนครับ

ปลูกมันสำปะหลัง 10 – 15 ตันต่อไร่โดยไม่ใช้ระบบน้ำหยด ทำได้จริงปลูกมันสำปะหลัง 10 – 15 ตันต่อไร่โดยไม่ใช้ระบบน้ำหยด ทำได้จริง!

เป็นเทคนิคการปลูกและการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้ 10 – 15 ตัน/ไร่ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้ระบบน้ำหยด ที่ผมได้ทดลองจากพื้นที่จริง และเห็นผลมาแล้ว มีเคล็ดลับง่ายๆ 3 ขั้นตอนที่เราต้องเตรียม นั่นก็คือ

1. การเตรียมดินแปลงปลูกให้พร้อม

2. การเตรียมท่อนพันธุ์ และการจัดระยะปลูกที่เหมาะสม

3. การดูแลในช่วงต่างๆ (ในระยะ 1 – 4 เดือน)


ทุกขั้นตอนมีให้ชมในวีดีโอนี้แล้วครับ